ETKİ

Sosyal dezavantajlı gruplar ve sağlıkla yaşamak ile sağlığa erişimi tü dünya insanlarına açmak sivil toplum kuruluşumuzun çalışmalarının ayırt edici özelliğidir. Ülkemizde yaşlılar, engelliler, sağlık ve obezite konularında ulusal farkındalık ile kamusal ve diğer alanlarda yapılabilirlikler konusunda önemli farkındalıklar yaratmayı başardık. Gençliğimizin ve kadınlarımızın güçlendirilmesine yönelik öncelikleri projelerimizde önceliklendirerek ulusal farkındalığı canlandırdık.  Çocuklar ve gençler üç temel alanda çalışırlar: aile, okul ve boş zaman. İnsan kaynaklarımızın yaşanabilir bir dünyada yaşamasını güçlendirerek; insan kaynaklarımızın eğitim, üretim, istihdam, girişimcilik yönleriyle güçlendirilmelerini sağladık ve yaptığımız tüm projelerde ilgili potansiyel kişi ve kuruluşların katılımlarını sağlayarak daha duyarlı, daha motive insan kaynakları yaratmayı amaçladık.

Test

Form Gönderimi

Tamam