Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekli Proje 2014 Gençlerde Yaşlılık Algısının Geliştirilmesi İçin Yaşlılık ve Teknoloji Resim Yarışması

Medikal Turizm Derneği tarafından gerçekleştirilen yaşlılık araştırmaları ve yaşlılık etkinliklerinde görülen önemli ulusal dezavantajlardan birisi çocukların ve genç neslin yaşlanma konusunda algısının çok düşük olmasıdır. Bu algının geliştirilmesi için 2014 yılında 396 çocuk 396 ayrı resimle yarışmamıza katılmış ve 15 çocuk teknoloji ödülü almıştır. Bu yarışmada ödüle layık görülen ilk dört resim ise 500’ er adet basılarak isteyenlere verilmekte ve ulusal yaşlanma algısı yaygınlaştırılmaktadır.