Organ Nakli ve Yaşlanma Algılarının Geliştirilmesi Projesi

Ülkemizde tıp turizminde katma değeri yüksek ve bulunduğumuz coğrafyada ihtiyacı olan uygulamalar, organ nakilleri ve kanser tedavileridir. Bu çerçevede ülkemizdeki organ nakillerinin bilinirliği, algısı ve organ bağışını geliştirmek, sağlık kuruluşlarını teşvik etmek üzere her çekilişte 12 – 21 milyon arası bilet satışı olan Milli Piyango İdaresi ile yapılan işbirliği çerçevesinde Medikal Turizm Derneği, Ankara Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi ortak çalışması ile 19 Kasım 2015 tarihinde organ bağış haftasının algısını geliştirmek üzere çalışma yapılmıştır ve organ bağış haftasına yönelik kompozisyonu içeren yukarıdaki örnekteki biletler, 19 Kasım 2015 tarihinde ülkemizde satışa sunulmuştur. Orijinal final çalışma görülmektedir.

2016 projesi…

2016 ilk çeyreğinde ise, ülkemizin yaşlı bakımı turizmi alanında farkındalığı geliştirmek üzere aşağıdaki taslak çalışma realize edilerek Milli Piyango İdaresi, Medikal Turizm Derneği ve Ankara Üniversitesi işbirlikleri ile satışa koyulmuş, böylece ülkemizde satışı yapılan 1.650.000 bilet ile nüfusunun en az beşte birinin yaşlılık konusundaki algısı artırılmıştır. Orijinal final çalışma görülmektedir.