Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ile 2019 Yılı İlkbahar Etkinlikleri Olarak Hafızayı Güçlendirmek ve 3.Yaşa Hazırlık Konulu Konferans Verilmesi Projesi

Medikal Turizm Derneği beyin sağlığı ve emeklilik ile yaşlılıkta; ülkemizdeki kişisel, kamusal, özel sektör, sivil toplum, akademi ve medya başta olmak üzere alanlardaki algıyı geliştirmek üzere toplantılar, seminerler, resim yarışmaları, medya aktiviteleri olmak üzere birçok ulusal etkinlik yapmaktadır.

2019 ilkbahar etkinliklerinde kamusal ve eğitim uygulama alanlarında yapılması gereken sosyal eğitimlerden biri, beyin sağlığı ve 3.yaşa hazırlıktır. Kamu çalışanlarımızın beyin sağlığını korumaları ile emeklilik ve yaşlılıkla ilgili hususlara dikkatlerinin çekilmesi ve kültür sanat mirasımızın uygulamalarına olan ilgilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bununla ilgili olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 13 Şubat 2019 tarihinde Milli Kütüphane konferans salonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerinin katılımı ile konferans düzenlenmiştir.