2015 – 2016 Yaşlılar Teknolojik Yeniliklerle Toplumla ve Devletle İletişim Halinde; Daha Sağlıklı, Daha Güvenli ve Daha Mutlu Yaşayacak Projesi

Yaşlıların sağlıklı, aktif ve toplumla iç içe yaşamalarını geliştirmek; bu süreçlerde devletin, yerel yönetimlerin, akademilerin, özel sektörün, medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının rollerini geliştirmek üzere araştırma yapılarak araştırmada çıkan ihtiyaçlara yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve bu hususlarda kurum, kuruluş ve devletin farkındalıklarının geliştirilmesi, bilgi seviyelerinin yükseltilmesi projesidir. Projede minimum 500 ayrı yaşlı, yaşlılarla ilgili sunucular araştırma projesine dahil edilmiştir. Proje İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmiş  olup; Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel sektör kuruluşları katılımları ile Medikal Turizm Derneği tarafından gerçekleştirilmiştir. 02.09.2015 tarihinde proje protokolü imzalanarak proje başlatılmıştır ve proje, 02.09.2016 tarihinde sona ermiştir.