Birleşmiş Milletler UNDP Projesi Birleşmiş Milletler İle Yaşlılıkla İlgili Deneyim Paylaşımı

Birleşmiş Milletler örgütü 2015 yılını yaşlılar için dikkat çekilmesi yılı olarak ilan etmiş ve birçok dünya ülkesinde yaşlılık sürecinin algılanması, yaşlıların mutlu yaşamaları konusunda uğraşıların planlanması ile ilgili çok uluslu aktiviteler planlamıştır. Ankara’ da UNDP olarak İngilizlerle ortaklaşa yürütülen yaşlılıkla ilgili projeler 3 günlük bir seminer çalışması ile diplomatlara anlatılmıştır. Ülkemizden ise yaşlılık konularında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu olarak Medikal Turizm Derneği‘ ne sunum imkanı verilmiştir.