Yaşlı Bakımı Elemanların AB Ülkelerine Transferi

Medikal Turizm Derneği ülkemizde yaşlı turizminin gelişmesi ve AB ülkelerine işgücü transferinin sağlanabilmesi için olanaklar üzerinde çalışmaktadır. AB ülkelerinde şu an ara eleman ihtiyacı 50 milyon kişi üzerindedir ve özellikle yaşlı bakımı alanında da büyük bir iş gücü açığı vardır. Almanya’ da huzurevleri zincirleri ile yaptığımız görüşmelerde Alman eğitim sistemini karşılayan bir eğitimi almış yaşlı bakımı elemanlarını dil öğrenmek kaydı ile Almanya’ da huzurevleri ve evde bakım hizmeti sunan kuruluşlarda çalıştırılabilecektir. Şu an Ankara Üniversitesi Yaşlı Bakımı eğitimindeki dersler  ile denklik konusu Alman makamlarınca değerlendirilmektedir, bu konu tamamlandıktan sonra ise potansiyel işgücünün Almanya’ ya hazırlanması ile ilgili süreçlere geçilmiştir, şuan bir Alman şirketi ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. 2018 - 2020