Yaşlılarımız ve Engellilerimiz İçin Uzaktan Teknolojik Bakım Destek Sistemi / Telecare ve Telehealth Kurulması

Milli refahın ve sosyal devlet anlayışının geliştiği ülkelerde sosyal dezavantajlı bireylerin tehlikelerden korunması, yalnızlıklarının giderilmesi, destek ve ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal iletişimlerinin güçlendirilmesi, beceri kazandırılması gibi temel yaşamsal konularda desteklerin sağlanmasını öngören telecare ve telehealth sistemlerinin uygulamaya geçirmişlerdir. Medikal Turizm Derneği telecare hizmetlerinin yazılım sağlayıcısı Microsoft ile şu an işbirliği halindedir. Ayrıca telecare konusu ile ilgili kamu kurumlarını da içerisine alan ortak çalışma ile öncelikle telecare sistemlerinin ülkemizde belediyeler veya yerel yönetimler bünyesinde kurularak faaliyetlere başlanması konusunda şu an belediye görüşmeleri yürütmektedir. Diğer yandan da İsveç, Almanya ve, Güney Kore, Çin Devletleri’ ndeki ilgili kuruluşlarla işbirliği modelleri üzerinde tartışmaktadır. 2018