YARGITAY BAŞKANLIĞI ve Ankara Üniversitesi ile 2019 Yılı Kış Etkinlikleri Olarak Masabaşı Çalışanların Yaşamlarını Güçlendirmek ve Sosyokültürel Etkinliklere Katılım Konulu Konferans Verilmesi Projesi

Medikal Turizm Derneği beyin sağlığı ve emeklilik ile yaşlılıkta; ülkemizdeki kişisel, kamusal, özel sektör, sivil toplum, akademi ve medya başta olmak üzere alanlardaki algıyı geliştirmek üzere toplantılar, seminerler, resim yarışmaları, medya aktiviteleri olmak üzere birçok ulusal etkinlik yapmaktadır.

2018 sonbahar etkinliklerinde kamusal ve eğitim uygulama alanlarında yapılması gereken sosyal eğitimlerden birisi beyin sağlığı ve 3.yaşa hazırlıktır. Kanun uygulayıcıların beyin sağlığını korumaları ile emeklilik ve yaşlılıkla ilgili hususlara dikkatlerinin çekilmesi ve kültür sanat mirasımızın uygulamalarına olan ilgilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bununla ilgili olarak; Yargıtay Başkanlığı ile 18 Ekim 2018 tarihinde Yargıtay Başkanlığı konferans salonunda Yargıtay Başkanlığı ve ekiplerinin katılımı ile konferans düzenlenmesi planlanmıştır.