Yaşlı Bakımında Nitelikli İşgücünün Akıllı Digital Eğitim Platformları İle Sağlanması Projesi

Ülkemizde yaşlı bakımındaki iş gücü genellikle Gürcistan başta olmak üzere Türkmenistan, Kırgızistan gibi Türk Cumhuriyetleri’ nden sağlanmaktadır ve bu iş gücünün yaşlı bakımı konusunda eğitimi yoktur, ayrıca bu kişiler eğitimsiz ve yetkisiz olduğundan da kayıt dışı çalışmaktadır. Diğer bir husus olarak, AB ülkelerinde Türk gençlerinin çoğu işsizdir ve bu işsiz gençler yaşlı bakımı elemanı olarak AB akreditasyonlu dijital bir eğitimden geçirilerek meslek sahibi yapılırlarsa AB’deki yaşlıların bakım ihtiyacındaki iş gücünün karşılanması sağlanabilir. Bu iki hususu karşılamak üzere Medikal Turizm Derneği tarafından geliştirilen eğitim içeriği ve modeli akıllı dijital platformlar ile son derece ekonomik maliyetlerle dünyanın her bir noktasına ulaştırılabilir, gençler meslek sahibi yapılabilir, işsizlik azaltılabilir, yaşlıların bakım ihtiyacında eğitimli insanlar rol sahibi olabilir. Şu an oluşturduğumuz iskelet eğitim programı Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’ na hazırlanmaktadır, buradan akredite edilecek eğitim programı ve modelimiz daha sonra hazırlanarak, çeşitli dillerde dublajı yapılarak uygulamaya koyulacaktır.